Värdering
Vi utför värderingar på alla typer av fastigheter i samband med banklån, vid bodelning och vid försäljning.
Vi anlitas vid dessa värderingar av både privatpersoner, advokater och alla banker inom Ulricehamn och Tranemo kommuner .